Školní vzdělávací plán

Obsah ŠVP

Identifikační údaje, charakteristika školy

Charakteristika ŠVP

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými

Učební plán

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (AJ)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (ČJ)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (RJ)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (N)

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace (M)

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie (INF)

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (PRV)

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (PŘÍ)

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (VL)

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (D)

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (OV)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (F)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (CH)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (PŘ)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (Z)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura (HV)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura (VV)

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví (RV)

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví (TV)

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce (PČ)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání