Zájmové kroužky pod školním klubem

!!! Kroužky školního klubu se v nejbližších týdnech vzhledem k epidemické situaci otevírat nebudou. Kroužky záměrně nejsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách, probíhá pouze interní a předběžná nabídka ve škole (pro případ otevření kroužků od data, které škola sama stanoví).

Kroužky probíhají převážně v odpoledních hodinách po vyučování a nabízí širokou škálu možností vyžití pro naše žáky. V tomto školním roce nabízí školní klub kroužky uvedené níže. Kroužky jsou pro letošní školní rok bezúplatné.

Přihláška do školního klubu – zájmové kroužky

Pravidla účasti na kroužcích školního klubu

 

Klubovna školního klubu:          Pondělí – Čtvrtek (13:00-15:00), pátek (12:00-15:00) 

Kroužek Den Čas Vedoucí kroužku
Pěvecký sbor
Cvičení z ČJ (9. roč.)
Míčové hry
Zdravotnický kroužek
Florbal (6. – 9.třída)
Ranní cvičení
Logopedie MŠ
Logopedie ZŠ
Keramika pokročilí
Keramika 1. třída
Keramika 1. třída
Cvičení z MAT
Vaření
Včelařský kroužek

 

Kroužek se otevírá při min. počtu 8 žáků. Přihlášky odevzdávejte vedoucím kroužků. Datum zahájení kroužku bude od října školního roku. Kroužky jsou bezúplatné.

 

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.

ředitel školy

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání