Školní družina

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem a rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny. Usilujme o to, aby byl podporován zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. 

vedoucí: Alena Dujčáková

tel. 778 722 751 (1. oddělení)

tel. 778 722 752 (2. oddělení)

ŠVP školní družiny

Kritéria pro přijetí do ŠD

Celoroční plán práce ŠD

Prohlášení zákonného zástupce

Omluvenka – změna odchodu ze ŠD

Vnitřní směrnice pro stanovení poplatků ŠD

Vnitřní řád ŠD

Zápisní lístek do ŠD

 

Zápis do školní družiny na školní rok 2019/2020 pro žáky budoucích 1. tříd

Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny proběhne 12. 6. 2019 v prostorách školní družiny v době 15.30 – 17.30 hodin.

 

Zápis do školní družiny na školní rok 2019/2020 pro žáky budoucích 2. a 3. tříd

Zápis proběhne 13. 6. 2019 v prostorách školní družiny v době 15.30 – 17.30 hodin.

 

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání