Školní družina

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem a rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny. Usilujme o to, aby byl podporován zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. 

vedoucí: Alena Dujčáková

tel. 778 722 751 (1. oddělení) -paní vychovatelka Alena Dujčáková (email: [email protected])

tel. 778 722 752 (2. oddělení) – paní vychovatelka Myroslava Feshchak

ŠVP školní družiny

Kritéria pro přijetí do ŠD

Celoroční plán práce ŠD

Prohlášení zákonného zástupce

Omluvenka – změna odchodu ze ŠD

Vnitřní směrnice pro stanovení poplatků ŠD

Vnitřní řád ŠD

Přihláška do ŠD

 

 

 

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání