Školní klub 

Činnost klubu je přednostně určena pro žáky 2. stupně. Do školního klubu mohou být přijati i žáci 1. stupně, kteří nedochází do školní družiny. Účast žáka v klubu potvrzují zákonní zástupci podpisem na přihlášce. Člen klubu má povinnost nechat se při příchodu do klubu zapsat vedoucím zájmového útvaru, z klubu neodchází bez vědomí vedoucího klubu. V tomto školním roce nabízí školní klub více než 10 kroužků (budou-li se konat). Kroužky jsou pro letošní školní rok bezúplatné.

Kroužky školního klubu se v nejbližších týdnech vzhledem k epidemické situaci otevírat nebudou. Kroužky záměrně nejsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách, probíhá pouze interní a předběžná nabídka ve škole (pro případ otevření kroužků od data, které škola sama stanoví).

 

ŠVP školního klubu

Vnitřní řád školního klubu

Přihláška do školního klubu – pravidelná denní docházka

Přihláška do školního klubu – zájmové kroužky

Kritéria přijetí do školního klubu

 

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání