Vítejte na našich stránkách

Základní škola a Mateřská škola Jince

ŠKOLNÍ JÍDELNA – NÁPADY A PŘIPOMÍNKY K JÍDELNÍMU LÍSTKU

Vážení rodiče! Školní jídelna při ZŠ a MŠ Jince se na vás obrací se žádostí o nápady a připomínky týkající se jídelníčku určeného vašim dětem. Sami nejlépe víte, jaké pokrmy dětem nejvíce chutnají a zároveň splňují požadavky zdravé výživy. Za vaše podněty, případně recepty, které pomohou zpestřit nabídku jídel a zvýšit kvalitu stravování,  předem děkujeme. […]

TURNAJ JINECKÝCH NADĚJÍ A PŘEBOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINCE V ŠACHU

V sobotu 9. listopadu 2019 se v prostorách ZŠ Jince uskuteční další ročník Turnaje jineckých nadějí a Přeboru Základní školy Jince o putovní pohár KR KČP v šachu. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího turnaje p. Miroslava Maršálka do 6. listopadu 2019. (tel: 702 067 510, e-mail: miroslav.marsalek@volny.cz) Více informací v propozicích. Pionýrská skupina Jince, Základní škola a […]

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy podle § 24odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro celou ZŠ ředitelské volno na čtvrtek a pátek 31. října a 1. listopadu 2019. Jídelna ZŠ a školní družina budou rovněž mimo provoz. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Petr […]

KAŠTANOBRANÍ

Od pátku 27. 9. 2019 na naší škole bude probíhat soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic pro jednotlivce i celé třídy. Nasbírané plody budou předány panu hajnému na zimní přikrmování zvěře. Výběr kaštanů: každý pátek 7:30 – 8:00 (od 27. 9. do odvolání) za fotbalovou bránou u doskočiště (u parkoviště) Autor: Mgr. Jaroslava Půlkrábková

SBÍRKA SVĚTLUŠKY

Dne 11. 9. 2019 proběhla v Jincích charitativní sbírka Světlušky, kterou zde v obci pořádá základní škola. Stalo se již tradicí, že se takto podílíme na pomoci zrakově postiženým. Naše hlídky procházely školou i obcí a nabízely jednotlivé předměty. Zájem byl letos opravdu velký. Těší nás empatie všech, kteří pomohli. Jsme rádi, že jsme mohli […]

NÁVŠTĚVA ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda, a tak jsme se 1. září všichni sešli, plní elánu a s chutí do nového školního roku. Každý z nás se těšil na něco jiného. Prvňáčky čekalo nové dobrodružství ve škole, zatímco žáci 9. třídy měli před sebou poslední společně strávený rok. No a 13 žáků naší základní školy, […]

Omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiné elektroniky v ZŠ a MŠ Jince

Vážení rodiče, vedení školy, pedagogové i školská rada se jednomyslně shodli na omezení žáků v používání mobilních telefonů a dalších herních, poslechových, záznamových a komunikačních zařízení. Žáci nebudou po dobu školního vyučování od svého vstupu do budovy školy až do 13:30 a na školních akcích od jejich započetí do jejich ukončení používat mobilní telefony, tablety, […]

Vybavení keramické dílny

VYBAVENÍ KERAMICKÉ DÍLNY CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008630 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, jehož cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce a  podpořit vybudování kvalitní vzdělávací infrastruktury, která přispěje zároveň k odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce se zohledněním […]

Poděkování a krátké zhodnocení školního roku 2018/2019

Vážení, dovolte mi, abych prostřednictvím webových stránek poděkoval všem pedagogickým a provozním pracovníkům Základní školy a Mateřské školy Jince za nadstandardní práci, vysoké nasazení a pracovní morálku, příjemnou atmosféru na pracovišti a také organizaci chodu školy a školských zařízení. Všichni zaměstnanci vynaložili značné množství svých sil, abychom zdárně zvládli školní rok. Žáci naší školy udělali další postupný […]

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy podle § 24odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro celou ZŠ ředitelské volno na čtvrtek 31. října 2019. Jídelna ZŠ a školní družina budou rovněž mimo provoz. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Petr Brychta, Ph. D.              ředitel […]

Zobrazit více »

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy podle § 24odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro celou ZŠ ředitelské volno na pátek 1. listopadu 2019. Jídelna ZŠ a školní družina budou rovněž mimo provoz. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Petr Brychta, Ph. D. […]

Zobrazit více »

TURNAJ JINECKÝCH NADĚJÍ A PŘEBOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINCE V ŠACHU

V sobotu 9. listopadu 2019 se v prostorách ZŠ Jince uskuteční další ročník Turnaje jineckých nadějí a Přeboru Základní školy Jince o putovní pohár KR KČP v šachu.  

Zobrazit více »
ZŠ Jince,
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání