Vítejte na našich stránkách

Základní škola a Mateřská škola Jince

Omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiné elektroniky v ZŠ a MŠ Jince

Vážení rodiče, vedení školy, pedagogové i školská rada se jednomyslně shodli na omezení žáků v používání mobilních telefonů a dalších herních, poslechových, záznamových a komunikačních zařízení. Žáci nebudou po dobu školního vyučování od svého vstupu do budovy školy až do 13:30 a na školních akcích od jejich započetí do jejich ukončení používat mobilní telefony, tablety, […]

Zlatý certifikát od Českého olympijského výboru

ZA AKTIVNÍ ÚČAST V PROJEKTU SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 2018/2019 OBDRŽELA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JINCE ZLATÝ CERTIFIKÁT ZA 98% ZAPOJENÍ ŽÁKŮ! KAŽDÝ ŽÁK, KTERÝ SPLNIL VŠECH 8 DISCIPLÍN OBDRŽEL NEBO V ZÁŘÍ OBDRŽÍ SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ S VÝSLEDKY SVÝCH POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ. V LOSOVÁNÍ O TRÉNINK V OLYMPIONIKEM JSME NEBYLI VYBRÁNI, ALE URČITĚ TO OPĚT ZKUSÍME […]

Zvýšení poplatku za školní družinu

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, ve školním roce 2019/2020 dochází po 6ti letech k navýšení poplatku za školní družinu na 150 Kč za měsíc (1500 Kč za školní rok). Důvodem je periodické zvyšování cen produktů na trhu. Finanční prostředky budou využity na nákup hraček, materiálu pro výtvarnou a pracovní činnost, zajištění pitného režimu a další zlepšení […]

NÁVŠTĚVA ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda, a tak jsme se 1. září všichni sešli, plní elánu a s chutí do nového školního roku. Každý z nás se těšil na něco jiného. Prvňáčky čekalo nové dobrodružství ve škole, zatímco žáci 9. třídy měli před sebou poslední společně strávený rok. No a 13 žáků naší základní školy, […]

Omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiné elektroniky v ZŠ a MŠ Jince

Vážení rodiče, vedení školy, pedagogové i školská rada se jednomyslně shodli na omezení žáků v používání mobilních telefonů a dalších herních, poslechových, záznamových a komunikačních zařízení. Žáci nebudou po dobu školního vyučování od svého vstupu do budovy školy až do 13:30 a na školních akcích od jejich započetí do jejich ukončení používat mobilní telefony, tablety, […]

Vybavení keramické dílny

VYBAVENÍ KERAMICKÉ DÍLNY CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008630 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, jehož cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce a  podpořit vybudování kvalitní vzdělávací infrastruktury, která přispěje zároveň k odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce se zohledněním […]

Poděkování a krátké zhodnocení školního roku 2018/2019

Vážení, dovolte mi, abych prostřednictvím webových stránek poděkoval všem pedagogickým a provozním pracovníkům Základní školy a Mateřské školy Jince za nadstandardní práci, vysoké nasazení a pracovní morálku, příjemnou atmosféru na pracovišti a také organizaci chodu školy a školských zařízení. Všichni zaměstnanci vynaložili značné množství svých sil, abychom zdárně zvládli školní rok. Žáci naší školy udělali další postupný […]

Zlatý certifikát od Českého olympijského výboru

ZA AKTIVNÍ ÚČAST V PROJEKTU SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 2018/2019 OBDRŽELA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JINCE ZLATÝ CERTIFIKÁT ZA 98% ZAPOJENÍ ŽÁKŮ! KAŽDÝ ŽÁK, KTERÝ SPLNIL VŠECH 8 DISCIPLÍN OBDRŽEL NEBO V ZÁŘÍ OBDRŽÍ SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ S VÝSLEDKY SVÝCH POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ. V LOSOVÁNÍ O TRÉNINK V OLYMPIONIKEM JSME NEBYLI VYBRÁNI, ALE URČITĚ TO OPĚT ZKUSÍME […]

Výsledky celoroční školní soutěže

Celoroční školní soutěž Po celý školní rok probíhala soutěž tříd a jednotlivců. Žáci se mohli zapojit do šesti až sedmi průběžných soutěží – vědomostní, sportovní, poznávací, sběr kaštanů a papíru, za které získávali body pro sebe i pro třídu. V červnu došlo k vyhodnocení celoročního snažení a nejlepší třidy obdržely finanční odměny a prvních třináct nejlepších žáků […]

There are no upcoming events at this time

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání