Systém office 365 pro distanční vzdělávání v Základní škole Jince

 Rubrika Důležité informace, Z naší školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Základní škola Jince přechází z hlediska informačních technologií na práci s uceleným systémem Microsoft office 365, který obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams a další nástroje pro výuku. Tento systém bude v budoucnu sloužit pro účely on-line výuky, jako jedné z možných součástí (nikoliv stěžejní) distančního vzdělávání.

Kromě výuky on-line budeme i nadále poskytovat distanční vzdělávání za pomocí zveřejňování vzdělávacích materiálů a úkolů pro jednotlivé třídy a předměty na internetových stránkách školy www.zsjince.cz. V době přítomnosti žáků ve škole budeme zadávat materiály a úkoly pro následnou distanční výuku také osobně. Individuálně budeme řešit jednotlivé případy také e-mailovou nebo telefonickou formou komunikace s žáky a zákonnými zástupci. Žádáme všechny zákonné zástupce a žáky, aby touto formou komunikovali především s třídními učitelkami jednotlivých tříd, které s Vámi budou komunikovat tímto způsobem pravidelně.

Pro účely online výuky se bude využívat aplikace Teams. Při videohovoru si žáci (rodiče) rozhodnou, zda budou užívat vlastní kameru nebo ji ve výběru jednoduše volbou zakážou. I bez kamery žák prostřednictvím aplikace uvidí sdílené výukové materiály, které bude učitel při výuce probírat. K online výuce bude tedy nutný počítač, mikrofon a internetové připojení. Počítač je možné nahradit mobilním telefonem nebo tabletem. Škola může na dobu uzavření škol poskytnout stolní PC a sluchátka.

 

Proč jsme systém nezavedli již dříve?

Je mnoho interních i externích důvodů v naší škole, proč jsme systém nezavedli dříve. Nebudu školu obhajovat a neuvedu ani jediný, pozbylo by to smyslu a kritika by zůstala. Víme, že rodiče nemohou vzdělávat žáky za učitele, ale představa distančního vzdělávání bez podpory rodičů je nereálná a možná jen ve výjimečných případech. Mediální informace a debaty na toto téma jsou mnohdy zkreslené a uvádějí jen některé skutečnosti, či polopravdy.

 

Materiálně-technické vybavení základní školy

Opakovaně je naše škola srovnávána s městskými školami v Hořovicích, Příbrami, Dobříši a podobně. Naše škola je ovšem v porovnání materiálně technického zabezpečení na nižší úrovni. Investice v posledních letech zřizovatel směřoval do dotačních programů na vybudování nových prostor odborných učeben, dílen a budování dalších prostor pro školní družinu a ZUŠ. Zejména z těchto důvodů nemohla škola investovat více do celkové obnovy IT.  Koronavirová pandemie navíc omezila rozpočet školy na nejzákladnější provozní výdaje.

Od 1. září 2020 máme oficiálně otevřeny nové odborné učebny v půdní vestavbě, ale užívat je doposud nemůžeme, protože nemají potřebné bezpečností revize. Škola nemohla a nemůže ovlivnit urychlení provedení revizí a schválení (TIČR).

Pravděpodobně jste také slyšeli o dotaci na IT vybavení od MŠMT, která má poskytnout vybavení pro učitele a je mediálně propíraná. Málo kde se však uvádí, že nákupu IT musí předcházet výběrové řízení a realizace veřejné zakázky (v době kdy je IT vybavení nejžádanější, logicky dojde k prodloužení termínů dodání požadovaných produktů). Výběrové řízení probíhá.

Závěrem bych chtěl poděkovat za Váš čas a vynakládanou energii v současné těžké době. Velmi si Vaší pomoci vážíme.

 

 

Mgr. Petr Brychta. Ph.D.,

ředitel ZŠ a MŠ Jince

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání